Johannes Netzén - Sportchef

Johannes ansvarar över tränare, träningar, läger och diverse projekt som handlar om föreningsutveckling och värdeskapande.

 

 

 

Telefon: 0762-918917

Mejl: sport@chasefreerun.se

Jessica Liedberg - Kanslist

Jessica ansvarar över fakturering, anmälningar, budget, försäkringar och allmänna administrativa uppgifter.

 

 

 

Telefon: 073-6926400

Mejl: ekonomi@chasefreerun.se

SOCIALA MEDIER

Vi lägger mycket tid på våra sociala medier dels för att öka värdet för våra aktiva, dess föräldrar och tränare, men också för att marknadsföra oss gentemot andra föreningar och potentiella tränare.

 

Då parkour och tricking inte är tävlingsporter har vi valt att ersätta det momentet med film och foto. Det är ett kreativt och roligt sätt att uttrycka sig på och en stor del av parkourkulturen.

 

Vi har en föräldrargrupp på facebook där föräldrarna får ta upp frågor och där vi kan få deras respons på vissa idéer.